Het thema ‘gebed’ is als een gouden draad door bijna al Luther’s werken heen geweven. De samensteller heeft, zonder het gebedsthema uit het oog te verliezen, zo breed mogelijk geselecteerd: gebedsproza, korte verklaringen bij gebeden van bijbelheiligen, citaten uit de Boetpsalmen en het Betbüchlein en onder andere ook citaten uit de preken van Luther, allemaal sprekende voorbeelden waarin Luther onderwijs en raad geeft. Dit dagboek geeft daarmee een dwars- doorsnee van wat Luther over bidden gezegd heeft.

Steeds komt Luthers grote pastorale bewogenheid

aan het licht. Hij bestraft, troost en vermaant, maar niet zonder de zaligheid en het geestelijke welzijn van zijn hoorders en lezers op het oog te hebben.

Bij ieder stukje is de herkomst vermeld, samen met

een bijbeltekst en een te lezen Schriftgedeelte.

Samengesteld,

vertaald en ingeleid door:

H.C. Van Woerden.

formaat: 14,3 x 21,4 cm

omvang: 398 bladzijden

uitvoering: gebonden

categorie: A-boek

ISBN: 978 90 331 2436 5 NUR: 700

prijs: € 17,50  

Uitgeverij:  Den Hertog – Houten

1517  –  2017
Home Contact